سخن روز


25 اردیبهشت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد
محصولات شرکت دانژه بذر مانا

بادمجان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
بادمجان
خیار- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
خیار
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
ملون
گوجه فرنگی - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
گوجه فرنگی
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
هندوانه
گوجه فرنگی سیاه- حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
گوجه فرنگی سیاه
فلفل دلمه ای- حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
فلفل دلمه ای