اهدای لوح طلای اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی باغبانی ایران به حمید امیرسیدی


در تاریخ 15 شهریورماه 1396 در مراسمی تحت عنوان اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی باغبانی ایران از آقای حمید امیرسیدی تقدیر صورت گرفت. این تقدیر با اهدای لوح طلایی به دلیل تاثیر سی و سه ساله ایشون بر باغبانی کشور بود.