همایش - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
یازدهمین همایش ملی و دوازدهمین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشاورزی
خیار- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
بازدید جمعی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بذر گلخانه داران کشور ترکیه از مرکز تحقیقات بذر دانژه و گلخانه های فراز
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
یازدهمین کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا
گوجه فرنگی - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
بازدید ریاست اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز و گلخانه داران از گلخانه فراز و مرکز تحقیقات دانژه
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
اهدای لوح طلای اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی باغبانی ایران به حمید امیرسیدی
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
بازدید مدیران و مسئولین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات بذر دانژه
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
کشاورز نمونه فن آفرین و طراح گلخانه فراز
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
بازدید معاونت سابق تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و رییس انجمن کشاورزی کشور مغرب (مراکش)
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
(CTCN)ثبت گلخانه فراز در مرکز فناوری هوا و اقلیم سازمان ملل متحد
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
خود کفایی در تولید بذرهای هیبریدی
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
بازدید جمعی از کارشناسان، گلخانه داران و اساتید دانشگاه سراسر کشور از مرکز تحقیقات بذر دانژه
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
کسب رتبه اول در بخش برگزیدگان فن آفرینان سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی برای طرح “گلخانه فراز” توسط آقای حمید امیرسیدی
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه گلخانه ای هیدروپونیک کشور به دست وزیر جهاد کشاورزی و با دستور ریاست محترم جمهور
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
مزرعه خربزه های دانژه (رقم قهرمان و علیخان)، با حضور وزیر محترم کشاورزی آقای حجتی و تیم همراه و همچنین کشاورزان منطقه
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
معرفی و نقد گلخانه فراز، با حضور جمعی از گلخانه داران و گلخانه سازان و همچنین اعضای محترم نظام مهندسی البرز و وزیر سابق کشور ارمنستان
هندوانه- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
کسب رتبه دوم سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی برای طرح “گلخانه فراز” توسط آقای حمید امیرسیدی
گوجه فرنگی سیاه- حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
بازدید کارشناسان ومقامات جهاد کشاورزی استان سمنان به همراه اعضای تعاونی روستایی کل کشور
بازدید- حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
بازدید کارشناسان مراکز ترویج جهاد کشاورزی استان های کشور