بذر هیبرید فلفل دلمه ای


البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
الماس (Almas)
سورنا - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
پرتو (Partow)