کسب رتبه اول در بخش برگزیدگان فن آفرینان سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی برای طرح “گلخانه فراز” توسط آقای حمید امیرسیدی


رييس جمهور اسلامي ايران در پيامي به سيزدهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي اظهار كرد: فرصت گردهم‌آيي كارآفرينان، فن‌آفرينان و نوآوران اين سرزمين، كه مأموريت گران سنگ توسعه را بر دوش گرفته‌اند، در جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ بهايي، مغتنم شمرد.رييس جمهور اسلامي ايران در پيامي به سيزدهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي اظهار كرد: فرصت گردهم‌آيي كارآفرينان، فن‌آفرينان و نوآوران اين سرزمين، كه مأموريت گرانسنگ توسعه را بر دوش گرفته‌اند، در جشنواره ملي فن‌آفريني شيخ بهايي، مغتنم شمرد.