بازدید ریاست اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز و گلخانه داران از گلخانه فراز و مرکز تحقیقات دانژه


در تاریخ 26 آذرماه 1396 شرکت کیمیاسازان فراز میزبان ریاست محترم اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و گلخانه داران بود. در این بازدید، آقای امیرسیدی به توضیحاتی در باب گلخانه فراز پرداخته و ویژگی ها و مزایای آن را شرح دادند. همچنین دکتر راهنمایی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، نحوه تغذیه گیاهان در کشت هیدروپونیک را بیان کردند. در پایان نیز بازدید از گلخانه های فرازهامون و مرکز تحقیقات بذر دانژه صورت گرفت.

معرفی و نقد گلخانه فراز، با حضور جمعی از گلخانه داران و گلخانه سازان و همچنین اعضای محترم نظام مهندسی البرز و وزیر سابق کشور ارمنستان